Dichter: Kuyl, J. Jr. Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
De Godsman ligt, gerust, het uur te beiden
Dat God hem tot Zich roept in heerlijkheid;
Daar treedt de koning in, vol angst en spijt,
Wijl hij zich niet door Gods profeet liet leiden.

Elisa sterft; de vijand dreigt; de koning
Heeft nooit zijn hulp gezocht bij Gods profeet,
Maar valsche priesters hemelsblauw bekleed
Zich nooit gebogen in Gods heil'ge woning.

Gehoorzaam nu, heeft hij de boog gespannen;
Voor 't open venster legt hij aan en schiet:
Nu God hem leidt, is alle vrees gebannen.

Wie zoo door 't open venster, eigen zonde ziet,
Zal door geloof den vijand overmannen;
Maar trage strijders sterkt God niet.

Uit: Frontgedichten -J. Kuyl Jr.