Dichter: Kuyl, J. Jr. Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
Gij hebt zoo lang geleden;
De pijn doorwrong uw gelaat,
En perste die lippen samen,
Waarom nu een glimlach staat.

God had al lang geleden
Tot heengaan gereed u gezet;
Men heft Zijn bezit Hem bestreden
U een ruime ingang belet.

Die hier het meest u beminden.
Waren voor het afscheid niet klaar;
Zij grepen Gods hand bij 't ontbinden;
Zij maakten uw doods strijd zwaar.

Gij ligt er zoo klein en uw schamele
Handen zoo stil .... in gebed ....
Aan de muur hangt in de schemer,
Uw dubbel-sprekende portret.

"Rust in vrede!" Wij zullen u dragen
Naar de plaats der vergankelijkheid;
Waar we ook u zullen volgen.
Tot Zijn stem ons allen bevrijdt.

Uit: Frontgedichten -J. Kuyl Jr.