Dichter: Kuyl, J. Jr. Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
"Indien Gij 't zijt; gebied mij tot U af te komen!"
Ik ging; ik zag Zijn aangezicht, dat blonk;
Toen zag mijn oog de golven nader komen,
Ik vreesde: ik zag Hem niet meer; ik zonk......

"Wees U genadig! Dit zal U geenszins geschieden!
Zoo sprak ik in de eenzaamheid tot Hem.
Ik had, vol schrik, wel van Hem kunnen vlieden:
"Gij zijt M' een aanstoot", klonk Zijn stem.

"Ik ga met U, al zou ik met U sterven!"
Hij waakte, ik sliep, hij streed, ik rustte; en
Toen Hij voor mij het leven ging verwerven.

Snauwde ik: "'k Bezweer u, dat ik Hem niet ken!"
Toen 'k niets meer had en al mijn durf moest derven
Maakte Hij mij tot wat ik nu weer ben.

Uit: Frontgedichten -J. Kuyl Jr.