Dichter: Kuyl, J. Jr. Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ik heb de stilte lief,
wanneer in lentenachten,
Natuur te droomen ligt,
niets van ontwaken spreekt;
Wanneer ik weet dat toch,
bij 't woordenlooze wachten,
Het leven uit de knop
tot volle bloei losbreekt;

Ik heb de stilte lief,
wanneer bij zomerbloeien,
De licht in zonnegloed
op 't land te trillen staat;
Wanneer ik, zwemmend, zie
in droppels paarlen gloeien,
En willoos 't warme lijf
door 't water koest'ren laat;

Ik heb de stilte lief,
als met Octobergeuren,
De koele herfstwind zacht
mijn tentdeur binnendringt;
Wanneer ik droomend staar
naar gloed van najaarskleuren,
En in mijn ziel een lied
van zoet verlangen zingt;

Ik heb de stilte lief,
als in de winterluchten,
De warrelende wind
met donzen vlokken stoeit;
Wanneer ik rillend vlucht
voor nacht'lijk windezuchten
En 's morgens op mijn raam
een keur van bloemen bloeit;

Ik heb de stilte lief,
maar als ik heel alleene
Mijn weg ga door 't verwoest,
verlaten spergebied,
Dan schrijnt en pijnt ze mij,
en 'k zou wel willen weenen,
Maar 'k toon den vijand dit
moment van zwakheid niet.

Ik heb de stilte lief,
maar als ik zie geschonden
Wat moeizaam en met vlijt
in jaren werd gebouwd,
Kan ik ze niet meer aan:
ik voel mij zoo gebonden;
Dan wordt ze mij een last,
ze maakt me zo benauwd;

Dan wil ik het kanon,
het droog geknetter hooren
Van mitrailleurs, opdat
ik weet: "Er wordt gewerkt!
"O ja, er gaat misschien
nog veel meer schoons verloren
Maar stilt' is nu de dood;
die haat ik onbeperkt!

De wereld is een smids'
en vonken moeten spatten;
Het ijzer moet gesmeed,
opvlammen moet het vuur;
Wie leven wil, moet nu
met kracht de hamer vatten:
Behouden wordt, wat sterk
is in dit dood'lijk uur.

Ik heb de stilte lief;
eens wordt ze weer geboren,
Als 't ijzer is gesmeed
en 't smidsvuur is gebluscht;
Ik heb de stilte lief;
niets kan ze meer verstoren:
Eens geeft de groote smid
zijn slaande hamer rust!

Uit: Frontgedichten - J. Kuyl Jr.