Dichter: Kuyl, J. Jr. Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
Bouwen, met gebonden handen,
En bewaren, zonder macht;
Zich bevrijden van de banden,
Wie heeft daartoe zelf de kracht?

Onze vlijt is overbodig!
God bewaart toch zelf Zijn kerk!
Hij heeft immers ons niet nodig?
is er toekomst voor ons werk?

Staakt dat twijfelmoedig vragen!
Arbeidt, waakt, gelooft en bidt!
Hij wil al Uw zorgen dragen,
Hij, die in den hemel zit.

Ja, de wereld wordt ontbonden:
Brandend zal ze ondergaan;
Na wat men heeft uitgevonden,
Twijfelt niemand daar meer aan!
Duizendvoudig zijn haar zorgen;
Ieder vreest des and'ren macht;
't Schrikbeeld is er ied're morgen,
Van een nieuwe oorlogsnacht!

Ja, we worden diep bewogen,
Als we denken aan Gods recht;
Maar we houden 't woord voor ogen:
"Vreest niet! Ik heb 't U voorzecht!"
En we vragen:
"Leer ons dragen,
"Geef ons kracht tot dankbaarheid;
"Leer ons dragen,
"Zonder klagen,
"Voortgaan in gehoorzaamheid".

"Bouw Gij, Heere,
"Tot Uw eere,
"Bouw Gij zelf ons levenshuis!
"Tot Uw eere,
"Leer ons, Heere,
"Dragen tot Uw troon ons kruis!

Uit: Frontgedichten - J. Kuyl Jr.