Dichter: Messie, Han Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De Heer kijkt met liefderijke voldoening
naar een hartstochtelijk' godloochenaar.
Deze mens haat zowel preekstoel als altaar,
psalmzingen en vrome boetedoening.

Dit ongelovige kind vindt verzoening
bij zijn Hemelvader, leeft gewoon en klaar,
maakt in het daagse bestaan Diens wensen waar.
Een vreemde, ongerijmde bedoening?

God laat het Hoge Koninkrijk stralen
voor de onbijbelse, levende geest,
die steeds rechtvaardigheid wil behalen.

Wie de Schepper vol heilig ontzag vreest,
maar enkel om eigen zin zal malen,
is gelijk een plechtig, niets winnend feest.