Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Hij was verbannen van de berg der goden
want er was onrecht in hem gevonden
toegang tot de hemel was hem verboden
hij is de oorzaak van alle zonden.

Ge zult als God zijn, zo kon hij bekoren
maar zie, toen hun ogen open gingen
was gratie en schoonheid van hen verloren
van Eden’s Hof werden zij ballingen.

Die slang komt ten oordeel, zoals is bepaald
en dat geschiedt op de Dag der Dagen
als de Heere weerkomt, naar de Schrift verhaalt.

Daar komt een eind aan zijn listen en lagen
dat alles wordt hem eeuwig uitbetaald:
hij zal daar God’s vonnis moeten dragen.

bij Ezechiël 28 : 14 - 15; Jesaja 14 : 12;
Genesis 3 : 7; Openbaring 20 : 7 - 10.