Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Zijn handelwijze is niet onbekend:
‘t losmaken van God’s goede wetten
zeggen dat je zelf heer en meester bent
recht hebt, dingen naar je hand te zetten.

En als dat lukt, je aanklagen bij God
vergelding eisen naar God’s strenge recht
opdat Hij je veroordeelt naar ’t schavot,
die handelwijze heeft de Schrift voorzegd.

’t Recht van God heeft nog een and’re zijde:
gratie, nu het oordeel is gedragen
door Jezus Zelf, op Moria’s weide.

’t Is God’s recht, naar ’t eeuwig welbehagen
ons gratie te geven te dien tijde,
hem zijn kwaad vergelden al zijn dagen.

bij Openbaring 12 : 10; Hebreeën 10 : 10 - 18 .