Dichter: Dorlas, Lydia (overl.15-11-2017) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Heer, geef mij woorden om U te prijzen.
Akkoorden vol van dankbewijzen.
Een stem om U te eren.
Vuur om Uw lof en dank te vermeren.
Een ziel om U te vinden
om U te noemen: Mijn Beminde.
Een geest om tot Uw doel te komen
tesaam met de Uwen, al de vromen,
hen, die U noemt “Uw eigen kinderen”.
O God, mijn Heer, laat niets het verhinderen.
Geef mij een hart, dat leeft
voor U alleen,
bevrijd uit het gevang van steen.
Laat toch mijn ogen op U zijn
in alle nood en angst en pijn
en dat ik in mijn oor Uw woorden hoor,
zo zuiver, dat geen bijklank stoort.
God, maak mijn handen dienend sterk,
dat ze geschikt zijn tot Uw werk.
Heer, dat mijn voeten daar slechts gaan,
waar Jezus’ voetstap heeft gestaan
en reinig mij in ’t kostbaar bloed,
dat al mijn zonden heeft geboet.
Help mij, dat ik sprekend op U lijk.
Maak mij tot oorzaak van Uw vreugd,
dan heb ik vrede, die mij eeuwig heugt.