Dichter: consemulder, jose (overl. 14-08-2018) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Oh Heer, strek toch Uw hand
en smelt ons hart van steen
maak ons tot barmhartigen
voor alle mensen om ons heen

werk in ons Uw werk van liefde
doordrenk ons met Uw Geest
schenk ons Uw levend Woord
schoei ons op Uw Vaderlijke leest

leer ons leven in Uw licht
dat wij op onszelf niet bouwen
maar ons gelaat naar U toe wenden
en op Uw Zoon vertrouwen

behoed ons voor de tegenstander
die graaft de kuil voor onze ondergang
doe hém vallen in zijn eigen kuil en
laat óns U loven met woord en zang