Dichter: Hengstman-van Olst, Els Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Jezus, grote Hogepriester
U bidt en pleit voor mij
en in mijn stamelende gebeden
staat U mij altijd bij.

Want hoe moet ik naar behoren
bidden tot Uw eer?
Help mij Hogepriester
zeg het mij telkens weer!

Leer mij om te strijden
zoals David, Uw dappere held,
hij streed tegen reus Goliath
maar gebruikte geen geweld!

Slecht één klein steentje was vodoende
en de vijand viel terneer,
Davids geloof kwam in aktie,
leer mij dat ook, oh Heer!

Zelfs één gebed kan uitkomst geven
en ik wil krachtig zijn in U,
leer mij om zó te kunnen bidden
dat U zegt: Ik geef het nu!

Jezus U als Hogepriester
bidt volmaakt Uw Vaders wil,
help mij om óók zó te bidden
zelfs als U mij zegt: wees nu maar stil!