Dichter: Honkoop, Maria Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Heere schenk me toch de moed
nodig in dit leven
die mijn harte leven doet
in het geloof gegeven.
Geen grote moed,
geen heldenmoed,
is het dat me ontbreekt.

Ach, Heere, maak me toch niet groot
maar klein Heer' in de nood.
Dat ik niet opgeblazen ben
mijn opgeblazen hart niet ken
dat U in nood ontbloot.

Geef ootmoed Heer', opdat ik klein
en wáár voor U mag zijn.
Wil al mijn zonden, zo onrein
wegwassen uit dit harte mijn,
opdat ik zie hoe Heerlijk en groot
hoe onnaspeurlijk Uw wegen zijn.

Heer' schenk ons toch ons daag'lijks Brood
voor lichaam en voor zielen
dan zullen w' ook in déze nood
ootmoedig voor U knielen.