Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
de tijd op aarde wordt omsloten
met eeuwigheid, er voor, er na;
zo is het Heer door U besloten,
en zo is het waarvoor ik sta

mijn denken is zo tijdgebonden
en zo beperkt, dat weet ik nu;
mijn aandacht ligt bij aardse stonden
en zo schiet ik tekort bij U

U geeft ons leven doel op aarde: 
U zoeken, en U vinden, Heer
dat geeft aan ons voor eeuwig waarde,
dan gaan wij niet verloren meer

o Heer, wil ons steeds begeleiden
laat ons geen eigen wegen gaan,
ga met ons tot het eind der tijden
totdat wij vóór U mogen staan

voor ons hebt Gij U Zelf gegeven
voor ons zijt Gij die weg gegaan:
U gaf op vrijdag daar Uw leven
en hebt voor alle schuld voldaan

't geschiedde in Uw aardse dagen:
U bracht aan God Het Offer, Heer,
zo was Uw eeuwig welbehagen,
geheel voldeed U aan God’s eer

voor ons, die ’t paradijs verloren
door eigen schuld, toen, in de tijd;
omdat wij ons lieten bekoren,
verloren wij de eeuwigheid

Heer, wil aan ons vergeving schenken
voor al wat wij hebben misdaan
wil ook aan ons in gunst gedenken
aan ons, hier, in ons aards bestaan

als straks mijn tijd wordt afgesloten
en ik de eeuwigheid in ga:
dat tijdstip is door U besloten,
dan is het, dat ik voor U sta

en Heere, maak Het Boek dan open
dat U en U alleen bijhoudt
daar staat, wie U heeft willen kopen
toen U daar hing, aan dat kruishout

wil onze namen er in vinden
dat geldt voor tijd en eeuwigheid;
Heere, wil ons aan U verbinden,
wij zien uit naar Uw heerlijkheid

de tijd op aarde wordt omsloten
er voor, er na, met eeuwigheid
zo is het Heer door U besloten
wij bidden om barmhartigheid

bij Handelingen 17: 26-27; Openbaring 20:11-15