Dichter: Barneveld-Burger, Trijntje van Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ze is voor ons een stil bewijs
een groot geheimenis
dat wat voor ons onmoog'lijk scheen
bij God toch mogelijk is...
een blaadje van d'aloude boom
zo jong nog en zo teer
het werd door wind en stormgetij
de zon, een glimlach van de Heer...

Blad als van lente zwak en teer
verhoring van gebed
je werd wel tijdelijk verdrukt
maar niet geheel verplet...
God gaf jouw handje in onze hand
jij loopt nu in ons midden
wij leren je wie Jezus is
jij mag Hem ook aanbidden...

Wij knielen dan voor Jezus' kruis
dat wijst ons naar het Vaderhuis
waar geen gebrek is en geen leed
een eeuwig veilig thuis !