Dichter: Yiooda Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De Messiaanse Koning!
  
Waarom woelen de volken tegen God,
zinnen naties met ijdelheid en spot?
Machtige leiders, zij spannen samen,
om de val van Zijn Zoon te beramen!
 
Laten wij daarom hun banden scheuren,
de binding van ons werpen zonder treuren!
De Heer die in de hemel zit, Hij lacht,
Hij spot en heeft ze tegenslag gebracht!
 
In Zijn gramschap en toorn spreekt Hij tot hen!
Mijn Koningschap is 't Nieuw Jeruzalem!
'k Verwek een Zoon die volken zal beërven,
't eind der aard zal Hij hierdoor verwerven!
 
'k Geef d' aarde dan, als Zijn bezit en trots,
Die zal hen verplett'ren met stalen knots!
Er blijft dan niet erg veel van u meer heel,
gebroken aardewerk valt u ten deel!
 
Weest, koningen, daarom erg verstandig,
laat u door God gezeggen, wees handig!
Dient dan de Heer met grote vrees en eer,
buigt u in eerbied, allen voor Hem neer!
 
Kust de Zoon van God, de Heilige Here.