Dichter: Kuijper, Jan Pieter Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Jezus is bij ons gekomen,
heeft een lichaam aangenomen,
mens werd hij, aan ons gelijk.
Hij verliet zijn koninkrijk
om de aardse strijd te strijden,
mee te lijden in ons lijden.
God bedacht een reddingsplan,
hij voldeed wat niemand kan!
 
Doordat Jezus heeft geleden,
in verzoekingen gestreden,
smaad en pijn heeft ondergaan
en zelfs onrecht kon doorstaan,
kan ik ook het lijden dragen.
Word ik net als hij geslagen
dan houd ik het rechte spoor:
Waar ik ga, ging hij mij voor.
 
Heer, leer mij – als mensen schaden,
mij met haat en daad versmaden
en ik almaar onrecht lijd –
zien op uw zachtmoedigheid.
Het verdragen van het kwade
is een blijk van uw genade.
Laat uw dienen in de pijn
steeds mijn grote voorbeeld zijn!
 

Hebreeën 2:16-18 en 1 Petrus 2:19-20

Melodie: Psalm 86