Dichter: Dorlas, Lydia (overl.15-11-2017) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Eens wordt de tijd tot eeuwigheid.
Als alle ding is toebereid
door Jezus Christus’ Majesteit,
hoor ik verlosten zingen.
 
Door ’t Woord, dat reddend ons bevrijdt
uit klemmen van de haat en nijd.
Wie aan Gods trouw zijn toegewijd
zien wonder-nieuwe dingen.
 
De satan die met laster smijt,
hij kan zijn aanklacht niet meer kwijt.
Gods kind werd reddend uitgeleid
uit schepen, die vergingen.
 
Zo komen daar van wijd en zijd
Gods schapen, die de Herder weidt,
Getekenden door ’s levens strijd,
gaan vrij de feestzaal binnen.