Dichter: Lokker, Anton Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Eens liep ik op een pad van een berg en zag een herder
Zijn kudde was kort bij de afgrond maar graasde gewoon verder
Want het wakende oog van de herder zag op hen allen neer
Ze zouden kunnen vallen, of aangevallen worden door een beer
Maar hij waakte over hen, hij hield erg veel van zijn dieren
Toch was er een lammetje met vreemde manieren
Hij luisterde niet zo best, liep soms weg en zag geen gevaar
Dan zat hij weer hier en dan was hij weer daar
Ik was ondertussen dichtbij en zei de herder gedag
En vroeg, zou ik u iets mogen vragen als dat mag?
Uw schaapjes zien er goed uit, ze lijken allemaal gezond
Maar daar achteraan uw kudde hinkt een lammetje heel raar
Hij is zeker gevallen en zag zeker geen gevaar?
De herder keek me aan, hij sprak maar zijn stem trilde
Hij was nog maar klein en er was maar een ding wat hij wilde
Weglopen van de kudde telkens maar weer achter mijn rug
'k Zocht hem elke keer weer op en droeg hem terug
Ik hield erg veel van dit lam, toch deed hij me telkens hierdoor pijn
Ik zag zo graag dat hij luisterde en gewoon bij de kudde zou zijn
Maar elke keer liep hij weer weg, hij ging zijn eigen gang
Was van vallen of aangevallen te worden totaal niet bang
Uit mijn zorg en liefde maakte ik toen dit lammetje mank
Een traan kwam in de herder zijn oog zijn stem werd een zachte klank
Ik moest wel anders ging hij zeker verloren, daarom is zijn pootje ontwricht
Zodat hij nu bij elke stap zijn oogjes op mij richt
Hij loopt niet meer bij mij vandaan
Het gaat niet meer, en komt nu vaak achter mij staan
Want dit lammetje weet nu dat ik dit uit liefde deed
En als hij moede is, dan sta ik altijd voor hem gereed
Ik draag hem, streel hem zacht, en zeg tot hem onder het lopen
Beter mank en kreupel mijn lam anders was je voor altijd weggelopen
Zo hoorde ik het verhaal van deze herder aan
Kent u hem?.... weet u van deze ....Herder zijn bestaan?

De Herder
Waarom die zorg, die liefde, dat dragen, weet u hoe dat allemaal kwam
Omdat de goede Herder zelf voor zijn kudde was, een betalend Lam
Nee nooit gedragen , maar wel mank en kreupel door onze zonden
Geslagen, gehoond, bespot ja dit maakte bij Hem diepe wonden
Het Lam zelfs gekruisigd vele zondaars van Zijn kudde die het zagen
Waarom?... omdat Hij u nu door Zijn betalend sterven kan dragen
Zo kan in uw leven de vraag zijn, waarom overkomt mij deze smart?
Waarom?..omdat de Herder u wil drukken aan Zijn liefdeshart
En zo blijft er maar 1 weg over, een weg die je alleen kreupel maar kan gaan
Want was er niets gebeurd dan liep u voor eeuwig bij Hem vandaan

En bent u bang verdrietig of in rouw, ach kreupel lammetje blaat maar een keer
Je wordt zeker opgepakt, gedragen en vertroost door onze Heer
Leef en zie op de trouw en ontferming van de goede Herder
Als u moe bent of mank ....Hij heeft u lief, neemt u op en draagt u verder!

You have no rights to post comments

Reacties  

# Marleen de Kimpe 23-09-2020 21:39
Dit gedicht komt binnen, Anton. Vooral de laatste strofe, dank u!
# Angela Walraven 24-09-2020 08:57
"Want was er niets gebeurd ..." Zó mooi verhaald: origineel, eenvoudig, diepzinnig. Ik was dat rare lammetje, wilde van geen Herder noch kudde weten. "Nood leert bidden": zó keerde ik terug tot God.