Dichter: Groeneveld, Petra Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ik hoop en bid
dat ieder blijft
volharden als
je heel je leven
zal worden
aangevallen.

Ik geef je door
dat als wij geen
helper hebben
Jezus de Helper is
ga maar tot Hem
in je droefenis.

Hij helpt je echt
Zijn liefde is zo
eerlijk en oprecht.
Geef maar gehoor
aan Jezus' stem.
Hij helpt je echt.