Dichter: Bernet, Atie Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Jezus was in een dorp gekomen
en Hij ging bij Martha en Maria op bezoek;
ze was heel blij en haastte zich
naar de keuken, voor koffie en koek.


Daarmee dacht ze jezus het beste te geven,
door alles wat ze voor Hem deed;
maar ze besefte toch te laat
dat het beste langs haar heen gleed.


Want Jezus kon tot Maria spreken
zij luisterde stil naar Zijn stem;
haar hart was vervuld van liefde,
daarom zat ze zo dicht bij Hem.


Plotseling werd hun samenzijn verstoord
want Martha ging voor Jezus staan;
en zei boos: " Here, zeg toch tot Maria
dat zij mij moet helpen gaan."


Maar Jezus klameert haar met liefde
"Maak je niet zo druk,
want er is slechts 1 ding nodig
voor waarachtig blijvend geluk.


Maria heeft het goede deel gekozen
want ze is bij Mij gekomen;
en omdat ze Mijn woord heeft bewaard,
zal het goede van haar niet worden weggenomen.
Atie Bernet


19 juni 2006