Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Vanuit een sfeer met hogere vibratie
ontvangen we -onzichtbaar- energie,
het brengt het lichtlichaam in harmonie,
zo een geschenk van God aan Zijn creatie.

Daar waar wordt ondervonden een stagnatie,
vindt plaats transmissie, soort van sympathie,
van helend licht, alsof met empathie
gezonden wordt een goddelijke gratie.

Met licht, essentie van ons aller leven,
heeft Hij, het Licht, de mensheid toen gevoed,
tot kilometers kon Zijn aura geven,

alleen al Zijn aanwezigheid deed goed.
Hij kan zich nu naar elke plek begeven,
verhogen 't lichtveld met Zijn gouden gloed.

Vraagt, van Zijn lichtkracht zal Hij gaarne geven.


Mattheüs 7:7, Lucas 11:9 "En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden".