Dichter: Pape, Gert Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Hij, die in de goede God van de Bijbel gelooft
vertrouwt op de genade, die ons in Christus is beloofd.
Hij wordt door de Heilige Geest, die in hem werkt
welgelukzalig gesterkt en dat geeft rust in zijn hoofd.


De dag beginnen met God loven en prijzen
Voor al het goede Hem dank en eer bewijzen.
Oprecht en van harte is hij daartoe wel geneigd
voor ’t lieve leven dat hij vandaag weer van Hem krijgt.


Moeiten en zorgen van heden en misschien ook morgen
Voelen dan niet zwaar, worden dan licht van gewicht
De last op zijn schouders gaat Hij voor hem dragen
Een pak van zijn hart; geen reden meer tot klagen.


Welk kwaad de snoodaards ook tegen hem beramen
Hij blijft standvastig volharden; vast in zijn geloof
Voor hun schimpende spot en hoon is hij doof.
God zelf brengt die spotters wel tot bedaren


Het Christelijk geloof vervult voortdurend een vaste hoop
Die overal in de wereld wel te vinden is maar nergens te koop.


De Bijbel toont hem waar het bij hem nog aan schort
Wat er aan mankeert en hem leert wat zondig is en verkeerd;
dat hij zijn zonde inziet en dat Jezus alleen vergeving biedt.
Hij zijn leven geheel door de God van de Bijbel laat bepalen
Om bij Jezus vergeving, zijn genade en eeuwig heil te halen.


Hij, die bewust van zijn zonden in schuld is gehuld
wordt door Jezus verlost en van vrede en liefde vervuld
die liefde verblijdt hem en doet zijn angsten verdwijnen
en met die liefde laat hij in zijn omgeving
de zon voor iedereen volop schijnen.


Die liefde bruist intens in ons, de zondige mens
als een diep en onwankelbaar verlangen
het hoogste goed en grootste wens
zonder, naar menselijker wijs,
daar enig bewijs
voor te willen
ontvangen.