Dichter: Lokker, Anton Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
O’ schone duif, je veren getooid in helder zilverwit
Hoe zoeken uw ogen, op onze verdronken aarde rond
Kleine vogel, gedragen door vleugelen als een engelen bezit
Openbaarde Noach leven, in de groene olijftak die u vond

Kind van God

O’ Wonderlijk Heilig Kind, geheel omhuld in ons menselijk vlees
Hoe zien Uw liefelijke ogen, op onze geheel verdorven aarde rond
Gekomen van onder Vaders vleugelen, maar nu als de Immanuel verrees
Brengt ons zalig leven, door het.. Ik voor u!.. gesproken door Uw mond

Geest van God

O’ Heilige Geest, hoe wijd hebt gij Uw vleugelen uitgebreid
Om te zoeken in ons bedorven hart, dat nieuwe tere leven
U zoekt en voedt dit zo liefdevol in Uwe grote goedgunstigheid
En maakt ons zo, dat onze mond, U in alles de eer zullen geven.