Dichter: Jansen, Dineke Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Voor de kerk van alle plaatsen en tijden
beeld van zeven gemeenten die strijden
staat de grootste overwinning klaar
als ze zich door overwinnaar Jezus laten leiden

Efeze:
Zij is standvastig, heeft veel verdragen
al lieten ze de liefde van weleer vervagen
maar als zij overwint, dan mag ze eten
van de levensboom, zonder te vragen

Smyrna:
Zij heeft last van kwaadgezinden
ze mogen zich in trouw aan God verbinden
en als zij overwint, dan zal ze van de
tweede dood geen schade ondervinden

Pergamum:
Zij zijn aan Jezus trouw gebleven
al houden sommigen vast aan heidens leven
maar als zij overwint dan zal Jezus aan hen
een wit steentje met een nieuwe naam geven

Tyatira:
Liefde, geloof en helpen dat is hun kracht
al ligt de verleiding steeds op de loer, zij wacht
maar als zij overwint, en volhoudt tot het einde
dan krijgt zij van Jezus over alle volken macht

Sardes:
Enkelen zochten op de smalle weg hun vrede
toch zijn velen hier van het geloof afgegleden
maar als zij overwint blijft haar naam bestaan
en zullen zij zich in het wit mogen kleden

Filadelfia:
De deur zal altijd voor hen open blijven gaan
omdat alles in liefde en trouw voor God is gedaan
en als zij overwint ook als de beproeving aanbreekt
zal op een zuil hun naam voor altijd blijven staan

Laodicea:
Zij zijn niet koud of warm en moeten zich schamen
Jezus klopt aan hun hart en wil de maaltijd samen
en als zij overwint mag ze plaats nemen op de troon
en Jezus' overwinning voor altijd en eeuwig beamen

Deze troost mag gelden voor alle plaatsen en tijden
voor alle mensen die nu nog moeten strijden
door Jezus’ kracht mag u de overwinning behalen
Hij wil u vandaag en morgen en voor eeuwig leiden