Dichter: Aleida, Jacoba Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Hij was veracht
maar wij hebben Hem niet geacht
Hij was bespot
gehoond ja zelfs verlaten van God

De dood heeft Hij voor eeuwig overwonnen,
en zo verkregen; de Zijnen voor Hem gewonnen
Ja zelfs heeft Hij die machtige Satan de buit ontnomen;
Zijn volk in Zijn gebed tot de Vader meegenomen

Is Hij als verlosser opgevaren ten hemel om plaats te bereiden
Om zo eeuwig Zijn Vader te dienen na Zijn diepe van God verlaten lijden

Groot wonder,  niet te bevatten genade toch?
Zo een liefde, de Vader zijn Zoon gezonden, doch;
schonk Hij genade voor zondaren die niet willen en ook niet vragen
naar Hem; of Hij Koning wil zijn over ons leven en ons wil dragen

Voor mensen die de wereld zo met hart en ziel aanhangen
Roept Hij dagelijks toe,’ Kom naar Mij, gij volk die met geen lust zijt bevangen’
‘Gij doden wordt wakker en sta op uit de dood’
Want Hij wil niet dat je gaat verloren, zie toch uw zielenood
Zijn wonderlijke liefde en genade wil Hij heden nog schenken;
Vraag naar Hem en Zijne sterkte;  wil toch uw dierbare ziel gedenken

Smeek genade aan Hem die Hij schenken wil uit onverplichte goedheid
Heden, vandaag, ja nu is het nog niet te laat; er is nog tijd
en dat niet uit ons maar uit genade alleen, om Jezus wil!
Amen.