Dichter: Siebel, Nico Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Vader . . .
U heeft mij geroepen
vertegenwoordiger
bewindvoerder te zijn
in uw Koninkrijk
mag ik weten
diep geworteld
verankerd te zijn
in Jezus uw Zoon

gezeten is Hij
aan uw rechterhand
een positie
die U ook mij
gegeven heeft
door het volbrachte werk
van uw geliefde Zoon

U heeft mij
met eigen hand geënt
gesnoeid waar nodig
tot een vruchtbaar leven
als rank aan Hem
tot eer van U

U heeft mij
mede opgenomen
in de plannen
van uw Koninkrijk
om deel te nemen
aan uw heerschappij
niet pas in de hemel
maar te beginnen
reeds op deze aarde
door met heel mijn wezen
woord en daad
te groeien in
vertrouwelijke omgang
met U

Naar Matth.9:35, Mark.16:17, Luk.9:2, Joh.15;1-8,Ef.2:6, Col.3:3