Dichter: Haaften, Elly van Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
De banden van de dood hield mij gebonden,
Gedreven door de prikkel zonden.
Ging onder mijn zondelast verslagen gebukt,
Stempel van duisternis was op mijn ziel gedrukt.

Gevangen in het web van zonden.
hart klaagt mij aan: schuldig bevonden!
Hoe kan ik ooit voor een rechtvaardige God staan?
Na alles wat ik heb gedaan.

Hoorde het Woord van Waarheid tot mij spreken,
Deze woorden zijn niet meer uit mijn ziel geweken.
de banden des doods zijn losgerukt
Stempel van Licht is op mijn ziel gedrukt.

God heeft uit liefde voor de wereld Zijn eniggeboren Zoon gegeven,
Zodat een ieder die in Hem gelooft eeuwig met Hem zal leven.
Zijn bloed reinigt hen van zonde en verlost van kwaad,
opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat.
God heeft de Zoon niet gestuurd om de wereld te veroordelen.
Doch om te behouden zovelen.

Ik mag getuigen van Gods liefde en Zijn gena
Voor het Verzoenoffer aan het kruis van Golgotha.
Jezus stierf voor ons zondaren aan het kruis,
Zijn bloed opende voor ons de weg naar het Vaderhuis
Jezus overwon de prikkel zonden,
God heeft de smart des doods ontbonden.
Jezus is na 3 dagen uit het graf opgestaan,
in Zijn volheid terug naar Zijn Vader gegaan.
Daar waar Hij voor ons bidt en pleit,
Ons in onze zwakheden bijstaat en ons leidt.
Wat een troost dat we in leven en sterven,
Zijn eigendom zijn en eeuwig leven beërven.

Wil met zovelen,
deze blijde boodschap delen.
Tot de roep van het bazuingeschal,
dat de Koning komen zal.
Wij in Christus veranderd worden in fractie van een zucht,
Hem tegemoet zullen komen in de lucht.
Aan Zijn volmaaktheid gelijk,
Deel hebben aan Gods Koninkrijk.
Dan zullen we voor eeuwig in Zijn nabijheid leven.
In de liefde wat een zegen.