Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
De hemelvaart der volken
vindt plaats boven de wolken.
Het is  vandaag geen utopie.
de bijbel zegt: Kom, hoor en zie !
 
Dit tranendal zal plots’ling  wijken,
omdat een nieuwe dag zal prijken.
Zalig zijn zij , die ’t nu geloven….
Hun hoop is steeds gericht op boven.
 
Boven de wolken zal het zijn,
verwacht geen ijzeren gordijn,
want ’t is een plaats van rust en vrede,
na ’t aardse tranendal beneden.
 
God stuurt opnieuw Zijn engelen-macht,
zoals ’t eens was in Beth’lems nacht.
Maar nu verzamelen zij de schoven,
Gods volk zal Hem van harte loven !
 
Zo geeft Hij nu  al reeds  Zijn zegen,
aan  alle christenen op hun wegen.
Ja, dit is reeds hun zaligheid:
God wacht ons in Zijn Eeuwigheid !
……………………………………………………..
 
Handelingen 1 : 10,11 “….wat staat gij daar en ziet
op naar de hemel….. Deze Jezus, die van u opgenomen
is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren,
als gij Hem ten hemel hebt zien varen”. –
 
2 Petrus 3:13 “Wij verwachten echter naar zijn belofte
nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar
gerechtigheid woont”. –
 
1 Tessalonicenzen  3:16 “want de Here zelf zal op een teken,
bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener
bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in
Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna
zullen wij, levenden,  die achter bleven, samen met hen
op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden,
de Here tegemoet in de lucht…”.         (N.B.G.)
…………………………………………………………………………………………
 

Reacties  

#1 Justus A. van Tricht 29-05-2014 13:03
In ben bijzonder getroffen op de imposante wijze en de samenstelling van dit gedicht
het wijst duidelijk waar we staan in deze tijd en wat we rondom ons heen kijkend zien maar ook mogen verwachten.
Dit is klare en duidelijke taal van een evangelist!!! Wie oren heeft die hore.