Dichter: Hengstman-van Olst, Els Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Hij ging met hen naar buiten
en gaf ze een bevel:
"Ga niet weg uit Jeruzalem
totdat Ik het je vertel". 

"Maar wacht op de belofte
Mijn Vader zal die geven
zoals Ik 't heb gezegd
Hij vult je met Zijn leven". 

"De Heilige Geest zal komen
met sterke kracht van boven,
jullie zullen getuigen
en Mijn grote Naam gaan loven!"

Toen bedekte Hem een wolk
onttrok Hem aan hun zicht
en twee mannen in witte kleren
brachten een Godsbericht.

Ze zeiden tegen hen:
"Mannen van Galilee,
wat kijk je toch naar boven?
God nam Zijn Zoon nu mee!"

"Maar Hij zal wederkomen
op dezelfde wijze daalt Hij neer,
vanuit Gods Heilige Hemel
komt Hij als Koning weer!"

Handelingen 1:4-11.