Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Zal de Heiland morgen komen,
Staande op de wolkenzee?
En neemt Hij dan al de Zijnen
Zomaar naar de hemel mee?

Komt er een einde aan het wachten,
Is voorbij dan ziekte en pijn?
Nooit meer lijden, nooit meer sterven,
Slechts in ’t eeuwig Licht te zijn?

Zal de Heiland morgen komen?
‘k Wacht op Hem met ongeduld,
en met heimwee naar die uren
waarop Gods belofte wordt vervuld.

Dan toch gaan de graven open,
De dood is van zijn kracht beroofd!
Dan wacht slechts het eeuwig leven
Voor ieder die in Hem gelooft.

Zal de Heiland morgen komen?
Kom, o Heer, ik ben bereid.
Laat dit aards bestaan verdwijnen
Opgaan in Uw heerlijkheid.