Dichter: Messie, Han Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Mensen hebben vele voorstellingen
van het hiernamaals, eeuwig hemels leven,
waarin men zijn ziel aan God zal geven
om altijd Diens grootheid te bezingen.

Vrome geesten willen elkaar verdringen
in vragende lenzen, zoeken en beven,
terwijl vage beelden ernaar streven
verlicht op vaste rotsen te springen.

Wisten we hoe het bestaan hierna is,
dan zou een monsterachtig vergrootglas
ons brein maken tot zwellende duisternis

met warrig, verstikkend voedergewas.
Die beloftevolle geheimenis
bloeie minzaam, bewaard door 's Heren kas.