Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
hoe blij mag ik de nieuwe dag begroeten,
het is bijzonder wat mij is geschied:
de Heere Zelf heeft mij willen ontmoeten,
hoezeer ik Hem verliet en ook ontvlied

“ Ik ben gevonden door die Mij niet zochten “,
dat is voor mij dankbare werk’lijkheid;
ik weet dat alles in mij heeft gevochten,
om weg te blijven van God's majesteit

maar nu, de Heere heeft mij willen vinden;
daar stond ik dan, met een getrokken zwaard;
mij bleef niets over, dan maar in te binden ,
hoe ging dat in tegen mijn eigen aard!,

maar ik heb ingezien: zo ga ik sneven,
mijn vijandschap zal worden uitbetaald,
ik heb geen keus, ik moet mij overgeven,
de wapens zijn me uit de hand gehaald

de Heer, Hij is genadig en barmhartig,
door mijn tekorten is een streep gehaald,
de Heer is goedertieren en lankmoedig,
Hij heeft voor u en mij het Zelf betaald

"wend u tot Mij, alle einden der aarde",
Ik zal nooit afwijzen, wie komt tot Mij;
dat Woord van God, het heeft eeuwigheidswaarde:
kom dan naar Mij, Ik maak u eeuwig vrij

hoe blij mag ik die nieuwe dag begroeten,
het is bijzonder wat mij is geschied:
de Heere Zelf heeft mij willen ontmoeten,
Hem, Die ik dien, en eeuwig hulde bied

bij Jesaja 65, vers 1 e.v.