Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
ja, zeker, ik wil graag naar Sion gaan
want daar zal ik mijn Heere gaan ontmoeten,
voor mij is Hij de dood door willen gaan,
Hij zal mij in Jerusalem begroeten

en daar zal ik voorgoed ontheven zijn
van vijandschap tegen de Heer der Heeren;
tranen, die zijn er niet in Zijn domein,
en dood en rouw: die zullen nooit meer deren

die Boven zijn, hen zal ‘k gaan ontmoeten
zij zullen mij ontvangen in hun midden
en blij zullen wij elkaar daar groeten
en dankbaar zeggen hoe de Heer ons bidden

verhoorde, ons leidde op Zijn wegen
die Hij hier met ieder van ons wilde gaan;
Hij is mijn Heer, Hij heeft, daartoe genegen
mijn zonden en tekorten weg gedaan

ik was er zo moe van, ik kon niet meer
maar nu zal ik steeds bij Hem zijn; bij U zal
ik niet langer en nooit meer sterven, Heer;
dood en rouw zijn voorgoed weg uit Uw heelal

bij U is zalige aanwezigheid
daar zal ik dan voortaan mogen gaan leven
samen met hen, en dat in eeuwigheid
aan wie U ook Uw gunst hebt willen geven

wij, Heere, zullen zo rondom U staan,
Uw eer en heiligheid gaan wij bezingen:
daarom wil ik zo graag naar Sion gaan
en bij U zijn, Gij, Heer van alle dingen

bij Jesaja 33: 20-24