Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Hoe zal het zijn als ik zal zijn
waar ik zal zijn na dezen,
daar is niet langer het gordijn
dat wij nu wel eens vrezen
en dat er is aan ’t eind der tijd
die aan ons is gegeven,
want dan begint de eeuwigheid
dan, na het aardse leven.

Als wij dat gordijn passeren
sluit 't ons aardse leven af
wat we uit de Schriften leren,
en de glans die ons omgaf
die behoort tot het verleden
daarvan nemen we niets mee
als we mogen binnentreden
na de reis ter levenszee

In de hemelse gewesten
daar waar Jezus Christus is,
Heer, wil ons bij U huisvesten
bij U is behoudenis,
en daar zien wij al Uw luister
U Die was en is en zijt
U doorbrak voor ons het duister
U de Heer der eeuwigheid.

U bent in het eeuwig heden
in de Stad Jerusalem
daar hebt U God’s weg getreden
en ook wij hoorden Uw stem:
dat door U alles volbracht is
dat was toen op Golgotha
U bracht ons daar behoudenis
nu bent U Heer van Moria.

Hoe het zal zijn nu ik zal zijn
en blijven zal na dezen
bij U , in ’t Koninklijk domein:
daar wordt Uw Naam geprezen
bij U is het eeuwig leven
aan U is de gloria
aan u zullen wij daar geven
eer en dank: hallelujah.