Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Hoe zal het zijn als ik zal zijn
waar ik zal zijn na 't heden
want daar was dan de laatste grens
die ik heb overschreden.

Ik leefde jaren wijd en zijd
dat hoort nu tot ’t verleden
ik ben dan niet meer in die tijd
maar kom in ’t eeuwig heden.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Hem zij lof in eeuwigheid
Hij zal mij met vrede groeten.

Hij is in de Hof van Eden
wij zien daar Zijn heerlijkheid
waar Hij troont in eeuwigheden.

bij I Johannes 3 : 2.