Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Er is een dag, die zal nog komen
en hopelijk is die dichtbij
en met een vreugd, niet in te tomen
wordt het Woord waar: zie daar is Hij:

Jezus de Heer Die wij verwachten,
met grote kracht en heerlijkheid
aan ’t hoofd van ’s hemels legermachten,
de aardse tijd wordt eeuwigheid.

De Dag van de Heer van Moria
Die was en is en wezen zal
God’s Zoon, eeuwige gloria.

Ik maak nieuw, zegt Hij, wat is geweest;
pelgrims gaan binnen, zonder tal
bij Hem in Sion, ’t is eeuwig feest.

bij Mattheüs 24 : 30 en 31; Lucas 21 : 27 en 28;
Openbaring 1 : 7, en 21 : 5; Hebreeën 12 : 22 - 25;
Jesaja 33 : 20 en 21.