Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Zij waren niet meer in de Hof van Eden
Adam en Eva moesten die verlaten,
rentmeester zijn behoorde tot ‘t verleden
die functie was ’t die ze niet meer bezaten.

Nu werkten ze met dieren en op het land
ook konden ze vruchten van het veld eten
ze leefden nog steeds onder God’s goede hand
Hij zal hen en Zijn schepping nooit vergeten.

Maar hun aardse leven werd wel tijdelijk
het is nu zeventig of tachtig jaren
de boom des levens is niet meer in ’t bereik.

Maar zie, wat God’s beloften zijn en waren:
wie tot Mij komt, zal zijn in Mijn Koninkrijk;
dat overstijgt de aardse levensjaren.

bij Genesis 2 : 15, en 18 - 19, en 22;
Psalm 90 : 10; Jesaja 45 : 22;
I Thessalonicenzen 4 : 15 - 17.