Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Uw generatie zal niet langer wezen
o Isaï, als een afgehakte boom
die geen toekomst meer heeft, naar is te vrezen,
maar geeft ons de Zoon, Hij vervult elke droom.

Want op Hem rust de Geest des Heeren, de Geest
van wijsheid en verstand, van raad en sterkte
van eerbied voor God, Die is, Die is geweest
en Die zal zijn, Die al ons heil bewerkte.

Hij zal het recht handhaven, en zo spreken
voor armen en ootmoedigen in het land,
en het onrecht zal geheel zijn geweken.

De wetten die God geeft, ze zijn in Zijn hand
gerechtigheid en trouw zijn Hem ten teken,
zo is Zijn leven, naar Koninklijke stand.

bij Jesaja 11 : 1 - 6.