Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Daar, in het land van Moria, daar ligt De Stad
Jerusalem, in de Schrift staat het beschreven;
daar, op de grond die David toen verworven had
verrees een tempel, om aan God eer te geven.

De tempel was er in de dagen van de Heer
toen Hij voor ons behoud op aarde wandelde,
in het jaar zeventig sloeg Titus alles neer;
het zal niet blijven zoals hij toen handelde.

De Tempel en De Stad zal er weer zijn:
Hij zal er eeuwig Koning wezen
De Heere Zelf herstelt daar Zijn domein.

De Koning der Koningen maakt Zijn Woorden waar:
de naam van De Stad zal voortaan wezen
zo zegt de Schrift: de Heere is aldaar.

bij Ezechiël 48 : 35.