Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De dagen zijn nabij, dat de Heere zal komen
Hij zal dan afrekenen met Zijn tegenstander
en Zijn wijngaard beschutten waar de wijn zal stromen
zingt er van in beurtzang, u en ik en elk ander.

En het zal geschieden dat de Heere zal komen
over het gebied van Egypte tot de Eufraat
en zal halen, en voorgoed zal hebben genomen
allen die tot Israël behoren, naar Zijn Raad.

De Heer zamelt de Zijnen in, en wel een voor een
zoals het koren wordt geoogst met al haar aren,
als de bazuin wordt gehoord, dan ontbreekt er niet een.

En allen, die in welk land ook, verloren waren
zullen U aanbidden in Salem; wij gaan daar heen
om U daar eeuwig te loven met stem en snaren.

bij Jesaja 27.