Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Nog even, en de Libanon tooit zich als een woud
de doven zullen blijde de Schriftwoorden horen
voor blinden wordt, wat duisternis was, een dag van goud:
de Heere heeft ons allen voor vreugde verkoren.

Wij zullen juichen voor de Koning van Israël
want geweld en spot jegens ons doet Hij verdwijnen,
met onrecht en valstrikken wenst men hen in de knel
die opkomen voor het recht van God en de Zijnen.

Het zal voorgoed gedaan zijn met die geweldenaar,
God’s tegenstander, in vijandschap steeds fanater:
hij is van den beginne een mensenmoordenaar.

Maar Ik verloste Abraham voor nu en later
het werk Mijner handen, Ik maak Mijn beloften waar:
Ik ben in uw midden, Ik geef u levend water.

bij Jesaja 29 : 17 - 24.