Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Wij wonen hier op aarde op het land
dat door de Heere aan ons is gegeven
juist hier heb ik behoefte aan God’s hand
want ik weet mij op reis in ‘t aardse leven.

Ik ben naar het buitenland moeten gaan
en nu ben ik waar ik niet thuis zou horen
ik ben vreemdeling en balling voortaan
feiten en woorden die mij niet bekoren.

Ik zie uit naar een ander vaderland
dat kan alleen de Heere aan mij geven
en dan gaat alles van mij aan de kant.

Het gaat dan om het leven na dit leven
de Schrift spreekt van het hemels vaderland
ik bid U, Heere, wil dat aan mij geven.

bij Hebreeën 13 : 14, en 11 : 9 en 10 en 16.