Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Voor alle tijden was God er, van eeuwigheid,
Hij heeft de hemel en de aarde geschapen
Hij heeft in Zijn wijsheid de dingen voorbereid,
gratie en recht is Zijn heerlijkheid en wapen.

Ik zie in, dat al wat God doet, voor eeuwig is;
daar kan ik zelf niet aan toedoen noch aan afdoen,
het ligt niet anders voor ieders behoudenis:
Hij Zelf heeft er in voorzien, op Moria, toen.

God zoekt en herstelt wat verloren is gegaan.
zo was het, zo is het, en zo zal het wezen:
de wederoprichting der dingen komt er aan.

De hemel en de aarde zullen God eren,
wij zullen onze namen in Zijn boek lezen,
Hij was en is in eeuwigheid: Heer der Heeren.

bij: Prediker 3 : 14 en 15; Psalm 90 : 1 - 3;
Handelingen 3 : 21; Lucas 10 : 20;
Openbaring 21 : 1 – 5.