Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Wat in de eeuwigheid toen door Mij reeds was bepaald
dat is nu werkelijkheid geworden: Sion straalt;
buiten de Stad heb Ik alles volbracht en betaald
met Mijn offer, naar God’s recht, zoals de Schrift verhaalt.

Zie, de hemel en de aarde, schoon als koralen
de lucht, de zee, het land met bergen en met dalen;
waar muur en poort van goud zijn, zo zijn ook Mijn zalen
in Jerusalem, met brood en wijn in bokalen.

Ik ben het, Die de tranen van uw ogen afhaalt
en alle rouw en verdriet, zoals de Schrift verhaalt,
het wordt eeuwige blijdschap, in grootte onbepaald.

Ik zal bij u wonen, gij zult als sterren stralen,
Ik zal heerlijk voor u zijn, en in alle talen
zult ge Mijn Woord “ Ik maak alles nieuw “ blij verhalen.

bij: II Petrus 3 : 13; Jesaja 33: 20 en 21;
Openbaring 21 : 1 - 7.