Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
hoe bijzonder zijn de waterstromen
zij bevloeien de landen en velden
en dragen bij dat er oogsten komen
waar wij hier de zegeningen telden

er waren rivieren in Eden's Hof
daar, in het paradijselijk leven
in een schoonheid die alles overtrof
die ze aan de Heer hebben gegeven

toen is Eden's Hof verloren gegaan
maar het is door onze Heer herwonnen
op de jongste dag zal het open staan
't eeuwigheidsleven is dan begonnen

daar herstelt de Heere alle dingen
Hij heeft dat van eeuwigheid vastgelegd
dat wjj Hem daar weer zullen omringen
in Zijn gratie, naar Zijn Goddelijk recht

zie, uit de troon van God en van het Lam
komt een bijzondere rivier stromen
het is het water des levens dat kwam
het vult de rivier tot aan haar zomen

aan de beide zijden van de rivier
staan en bloeien alom levensbomen
zelfs de bladeren geven mens en dier
genezing waar die wateren stromen

de troon van God en het Lam zal daar zijn
en allen zullen Hem zien en eren
wandelend in eeuwige zonneschijn
bij Hem, de Koning, de Heer der Heeren

bij : Genesis 2 : 8 - 14;
Openbaring 22 : 1 - 5