REGELS VAN DE GEDICHTENSITE

VAN DE REDACTIE

De redactie van de gedichtensite probeert door het bewaken van de kwaliteit op een steeds hoger niveau te komen.
Daardoor is het mogelijk dat er ingezonden gedichten niet worden geplaatst.
In principe mag iedereen gedichten plaatsen.
Bij weigering gaat de redactie niet in discussie.
Reden voor weigering zijn:
- te veel grammaticale fouten;
- het is geen Nederlands gedicht, de gedichtensite is een Nederlandstalige gedichtensite en alleen ABN wordt toegestaan!
- het christelijke aspect komt in het gedicht niet naar voren.*
- het gedicht is kwetsend of kan kwetsend opgevat worden;
- het gedicht heeft als doel misstanden aan de kaak te stellen.
- het gedicht heeft als doel om anderen de les te lezen
- het gedicht heeft als doel om eigen problemen te profileren.
- het gedicht beantwoordt niet aan het doel van de gedichtensite (zie hieronder).

DOEL VAN DE GEDICHTENSITE


1. dichters de gelegenheid geven hun gedichten te plaatsen en te toetsen.
2. anderen deelgenoot maken van de geschreven gedichten
3. vertroosten
4. bemoedigen
5. christelijke gedichten plaatsen om te gebruiken bij allerlei gelegenheden
6. de mensen positief aan het denken zetten over het geloof.

De redactie staat open voor opbouwende kritiek en/of verbeteringen die betrekking hebben op de site.
Zonodig wordt hier gebruik van gemaakt.
Als een gedicht grammaticale fouten bevat, neemt de redactie het recht dit te verbeteren.

De dichter gaat akkoord met het (zo nodig) wijzigen van zijn/haar gedichten. Dit betreft nooit de inhoud en/of stijl.
Wanneer er in een gedicht een grammaticale fout door één van onze correctors verbeterd is, mag de auteur dit niet alsnog wijzigen. Wanneer een auteur meent dat de wijziging niet correct is, dan graag even contact opnemen met één van de correctors via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Andersom kan corrector of correctrice een mail aan een auteur zenden met een opmerking of vraag, wij verzoeken u deze mail altijd te beantwoorden omdat dit de redactie veel onnodig werk kan besparen.
Heeft u ideeën, opmerkingen of suggesties? Ik stel uw reactie zeer op prijs! Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Ik doe mijn best om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden maar ik kan geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker van deze site. Ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan ik niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden . Met de inzending van zijn of haar gedichten geeft een auteur toestemming voor publicatie op www.gedichtensite.nl. Het persoonlijk auteursrecht op de gedichten berust en blijft berusten bij de desbetreffende auteurs. Indien een auteur verwijdering van zijn of haar gedicht wenst, wordt binnen een redelijke termijn voldaan aan dit verzoek. Mocht iemand in strijd met de geldende auteursrechten eigen of andermans werk aantreffen op www.gedichtensite.nl dan wordt deze persoon verzocht dit door te geven. Vanzelfsprekend verwijderen wij de desbetreffende werken zo spoedig mogelijk.
Op verzoek van anderen dan de dichter zelf, worden gedichten niet verwijderd. Ook niet na overlijden, tenzij de dichter dit tijdens zijn leven aan de redactie kenbaar heeft gemaakt of wanneer familieleden die het eigendomsrecht van de auteur hebben verkregen, dit aan de redactie verzoeken.  

Met het inzenden van een gedicht geeft de inzender automatisch toestemming dat anderen het ingezonden gedicht mogen gebruiken, mits de bron (www.gedichtensite.nl ) en de auteursnaam daarbij vermeld wordt.
De gedichten mogen door anderen niet voor commerciele doeleinden gebruikt worden, tenzij daarvoor eerst contact opgenomen wordt met de redactie van de gedichtensite, die dit kan overleggen met de desbetreffende auteur.
Websites, blogs, facebook, linkedin, twitter e.a. internetmedia mogen gebruik maken van de gedichten indien dit van toepassing is, maar mogen absoluut geen groot deel van de gedichten op hun eigen site plaatsen als opvulling. Ook voor deze sites geldt dat auteursnaam én www.gedichtensite.nl  vermeld moeten worden.Per dag mogen niet meer dan 2 gedichten ingezonden worden
Per week mogen niet meer dan 5 gedichten in totaal ingezonden worden.
Dit mogen 5 christelijke gedichten zijn of b.v. 3 christelijke en 2 algemene gedichten,
U mag per week niet meer dan twee algemene gedichten inzenden en het totaal aantal algemene gedichten mag nooit groter zijn dan het totaal aantal christelijke gedichten die u bij uw profiel heeft staan.

De weektelling van de gedichten geldt steeds van zaterdag t/m vrijdag.
De ingezonden gedichten die het aantal van 5 in één week overschrijden, worden verwijderd, deze kunt u later alsnog inzenden, zolang het maximale aantal de 5 per week niet te boven gaat.

Maximaal aantal gedichten

Er zijn auteurs waarvan het aantal gedichten de duizend benadert. De gedichten van deze dichters domineren hierdoor de site doordat zij heel veel in de categorielijsten voorkomen, waardoor andere dichters met hun gedichten wat bedolven worden. Bovendien nemen deze dichters veel van de ruimte in beslag die wij beschikbaar hebben. Bij de profielen van dichters is er de mogelijkheid de url van een eigen site te plaatsen, zodat lezers die gedichten ook op de site van de betreffende dichter zelf kunnen lezen. U heeft zelf de mogelijkheid gedichten te verwijderen of te depubliceren wanneer u boven de 1000 gedichten komt. Als dit niet gebeurt, maakt de redactie een keuze welke gedichten verwijderd worden.
Zodra inzenders meer dan vijftig gedichten ingezonden hebben, kunnen zij een eigen subweb krijgen, met eigen naam. Men dient dit wel zelf bij de redactie aan te vragen.

Een biografie kan men zelf invullen bij zijn of haar profiel, ook is hier ruimte voor het uploaden van een pasfoto.
Foto's of plaatjes bij gedichten worden niet meer toegestaan. Dit in verband met de websiteruimte die dit in beslag neemt en de snelheid van de site die daardoor af zal nemen omdat ieder plaatje geladen moet worden. Foto's die nog bij een gedicht staan, zullen t.z.t. verwijderd worden.
Een link naar een eigen of andere site bij een gedicht of een reactie is niet toegestaan, u kunt wel uw eigen site bij uw profiel plaatsen, daar staan invulvelden waar u uw site, facebookpagina, twitter etc. kunt invullen.

www.gedichtensite.nl kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schending van auteursrechten dan ook. www.gedichtensite.nl is bevoegd om gedichten en andere inzendingen naar eigen inschatting te plaatsen danwel te weigeren. www.gedichtensite.nl  kan niet worden verplicht gedichten te publiceren. Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor inhoudelijke en auteursrechtelijke aspecten van publicatie. Alle correspondentie betreffende bovengenoemde zaken, kan worden gestuurd aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

LAYOUT
Aan de layout van de ingezonden gedichten mag niets gewijzigd worden. Het standaardlettertype moet voor alle gedichten hetzelfde zijn, zodat het geheel niet rommelig zal worden. We streven één en dezelfde layout na, voor een zo rustig mogelijk beeld bij het lezen. Een woord of zin in hoofdletters / cursief / vet, mag uitsluitend als het expliciete waarde heeft voor de inhoud van het gedicht. Te pas en te onpas woorden in Hoofdletters of vet en/of cursief plaatsen zonder dat het een extra toevoeging voor het gedicht heeft, is niet toegestaan. De titel van een gedicht mag niet uitsluitend in hoofdletters geplaatst worden. Het hele gedicht centreren mag wel.

Gebruik hoofdletters:
De gedichten mogen niet uitsluitend in hoofdletters getypt worden. Een titel moet ook met kleine letters ingevuld worden. Uiteraard mag u wel een beginhoofletter aangeven. De eigennamen van God of Jezus dienen uitsluitend met hoofdletters geplaatst te worden. Dus God, Christus of Jezus. Gedichten waarin God, Jezus, Christus met een kleine letter staan, zullen gewijzigd worden in een hoofdletter. Het gebruik van verdere hoofdletters voor eigennamen etc. mag de auteur zelf bepalen, dit hoort bij de dichterlijke vrijheid.

UITLEG BIJ GEDICHT (uitgelicht gedicht):
Vaak wordt er een hele uitleg onder een gewoon ingezonden gedicht gegeven. Dit willen wij beperken tot hooguit twee regeltjes als er een noodzaak is dat u even uitleg of informatie geeft. Bij meer dan 2 regels uitleg zal de redactie het inkorten tot 2 regels en/of een gedeelte verwijderen.

Dichters mogen één keer per jaar een uitgelicht gedicht inzenden.
Men kan het gedicht dan uitgebreid toelichten. Voor een lange uitleg over het gedicht kunt u dan gebruik maken van de categorie "uitgelicht gedicht". Een uitgelicht gedicht mag zowel in de categorie waar het thuishoort geplaatst worden als in de categorie "Uitgelicht gedicht". Plaats dan in de categorie waar het thuishoort onder het gedicht: zie ook de categorie "uitgelichte gedichten"
De ingezonden uitgelichte gedichten worden steeds met een link in de volgende nieuwsbrieven verwezen.

Inzenden van niet christelijke gedichten door auteurs van de gedichtensite. 
Wij hebben gemerkt dat onze auteurs soms moeite hebben om hun “niet-christelijke” gedichten op een andere niet christelijke site te plaatsen.
Wij willen alle auteurs van onze site nu ook de gelegenheid geven deze gedichten te plaatsen in een aparte rubriek.
Ons uitgangspunt is en blijft christelijk dat betekent uiteraard een ander uitgangspunt dan op menig vrije site waar alles kan en mag.

Let op: De niet-christelijke gedichten komen niet in de lijst "nieuw ingekomen gedichten" op de voorpagina van de site te staan maar direct bij uw profiel, bij het tabblad Algemeen. U mag per week niet meer dan twee algemene gedichten inzenden en het totaal aantal algemene gedichten mag nooit groter zijn dan het totaal aantal christelijke gedichten die u bij uw profiel heeft staan.

Een gedicht dat uitlokt tot discussie, wordt uitgesloten van de mogelijkheid erop te reageren, zie de regels voor reageren.
 
E-MAILADRES AUTEURS
Auteurs van de gedichtensite dienen er zorg voor te dragen dat zij een geldig en werkend e-mailadres bij hun profiel plaatsen. Dit e-mailadres zal voor anderen niet zichtbaar zijn, maar is nodig voor de interne mailbox van de site, zodat auteurs elkaar onderling kunnen bereiken. Dit is ook nodig voor de correctors die soms een vraag moeten stellen aan auteurs of goedkeuring voor een wijziging van een gedicht. Ook belangrijk is dat de redactie vaak benaderd wordt door kranten / radio / bladen / uitgevers met de vraag of de redactie contact wil leggen tussen een auteur en b.v. de uitgeverij.

NIEUWSBRIEF VOOR AUTEURS VERPLICHT
De nieuwsbrief van de gedichtensite, die maximaal 1 x per 2 maanden uitkomt tenzij er dringende redenen voor zijn om een extra nieuwsbrief te verspreiden,wordt naar alle auteurs van de gedichtensite gezonden. Een auteur die zijn/haar gedichten op de gedichtensite plaatst, geeft hiermee goedkeuring voor toezending van de nieuwsbrief. Dit is nodig omdat we in de nieuwsbrief soms zaken te melden hebben die belangrijk zijn voor auteurs van de gedichtensite.

NIEUWS INZENDEN AUTEURS GEDICHTENSITE
Deze categorie is bedoeld voor dichters van de gedichtensite die nieuws hebben over hun gedichten. Dat kan zijn dat er een bundel wordt uitgegeven, een evenement wordt georganiseerd, een gedicht wordt voorgelezen voor radio of tv etc.
Het is niet de bedoeling om eigen sites te promoten. Een eigen site kan vermeld worden bij de profielgegevens.

STIJLFOUT / GRAMMATICA FOUT GEZIEN?
De correctrices doen hun uiterste best om taal- en spellingsfouten uit de gedichten te halen. Toch kan het gebeuren dat er fouten in een gedicht blijven staan.
Wanneer u een taalfout ziet, wilt u dit dan aan één van hen doorgeven: correctrice123@ gmail.com  en corrector123@ gmail.com

Plaats s.v.p. in reacties op een gedicht geen opmerking over een taalfout, dit kunt u ook aan de dichter zelf via de interne mail of aan de correctrices doorgeven.

Dank u!
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn