Dichter: Honkoop, Corrie Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ik zal u zeggen wie mijn Liefste is:
Hij is mijn Heere, in Hem vind ik vrede.
Hij is mijn Schepper, Goël, Bruidegom,
en alles wat Hij heeft, deelt Hij mij mee.

Ik zal u zeggen wat Hij heeft gedaan
voor mij (ja zelfs voor mij, niet te geloven):
Hij is voor mij naar ’t kruis gegaan
om in Zijn hartebloed, Gods toorn te doven.

Ik zal u zeggen wat Hij overhad
om mij weer met de Vader te verzoenen:
Hij is vrijwillig naar het graf gegaan,
zodat mijn zonden mij niet meer verdoemen.

Ik zal u zeggen dat Hij uit het graf
is opgestaan, dood en hel heeft verslagen.
Hij is met eer en heerlijkheid gekroond,
toen Hij Zijn bloed ten hemel heeft gedragen.

Ik zal u zeggen dat Hij eenmaal komt,
om mij voor eeuwig naar Zijn huis te halen,
waar Hij voor mij een woning heeft bereid
in ’s hemels tempelzalen.

Ik zal u zeggen wat ik dan zal doen:
dan zal ik tot in eeuwigheid Hem prijzen,
met Psalmen en met lofgezang
Hem alle dankbare eer bewijzen.

                ----------

Ik wilde u zeggen wie mijn Liefste is,
maar de mooiste woorden schieten nog tekort:
Hij is de Schoonste aller mensenkinderen
genade is op Zijn lippen uitgestort.

Ik kan u niet zeggen wie mijn Liefste is,
mijn pogen hier is eigenlijk overbodig;
om al Zijn heerlijkheid te bezingen,
daar heb ik de eeuwigheid voor nodig,

Hooglied 5:16 - Statenvertaling