Dichter: klumper, inge Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

In ‘t levensschip dat vaart
over een kalme zee, spiegelglad
en ons voor de overkant bewaart
of te midden van woeste golven
mijlenver van de kust
zorgt een stevig anker voor rust
en zet zich vast om te gronden
en geeft hoop op het pad
van ieder mens

maar hoe kan ik mijn hart
mijn innerlijk beveiligen
tegen de dood, zo zwart,
tegen de geboren zonde
onder haat en nijd bedolven
tegen neigende lust
die maakt dat ik kniel
voor dat wat ik niet wens

er klinkt hemelhoog
een stem vanaf de troon:
Dit is Mijn Zoon
Die nooit voor zonde boog
Hij is het die verzoening gaf
kijk naar het kruis, het lege graf
Hij kwam voor jou, mijn kind,
zodat je eindelijk vrede vindt
en in Hem is jouw ziel
verankerd in het Heilige der Heiligen


(naar Hebreeen 6 vers 19 en 20)