Dichter: Ebing, Tineke Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Woorden aan mij gegeven
raken mij diep van binnen aan
Soms ben ik wanhopig
raakt de situatie een gevoelige snaar
Berichten stromen keer op keer
mijn hart steeds binnen
en ik, ik heb geen verweer

Ik verlang naar
berichten van hoop
op een verbetering
voor ieder mens
bevrijding mag geschieden
geheel en intens

Ik hoor ze niet of toch wel?
Wie schreeuwt er het hardst
vraag ik me keer op keer af,
is het de negativiteit die wint
of is er nog hoop op herstel

Ik klamp me keer op keer vast
aan mijn Heer en mijn held
vraag de engelen om hulp
en ben dankbaar gestemd
als ik lucht krijg van binnen
mijn hart rustig wordt

Er is toch een God
die mij hoort,
ik voel het steeds weer
Zijn Heilige Geest
raakt mij aan
ik voel me gekend

Wij moeten de rust bewaren
en bidden om kracht
ons niet blind staren
op die negatieve kracht
die zijn best doet
ons onrustig te maken

Heer ontferm U
is mijn terugkerend gebed
Moe leg ik mijn hoofd op het bed.
En voel langzaam de rust
in mijn hart terug komen
en val in een diepe slaap
een slaap zonder dromen.

En dankbaar ontwaak ik weer
deze morgen en ga naar de kerk
voel me beter en ben ontroerd
dat ik weer samen kan komen
met de mensen waar ik bij mag horen

God roept ons zusters tot de daad
hebben wij gezongen,
ook mannen hoor werd er even bijgezegd
er werden vrouwen in het ambt bevestigd
en ik mag daar aan mee doen
en voel mij gezien als een kleine schakel
in het grote geheel als wijkbezoeker

Samen het hoofd te bieden
in moeilijke tijden
met gepaste afstand elkaar even verblijden
het zijn de kleine dingen die het doen.