Dichter: Verwaal, Jelly (overl. 14-09-2022) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Het is een happening op hoog niveau.
Met honderden bezoeken ze de kerken.
Het orgelspel verkondigt luid Gods werken.
De zaterdagse stroom is legio.

De zon schijnt door het fraaie glas in lood
en tovert door de bijbelse figuren
een kleurenrijkdom op de witte muren;
een sprankeling van groen en geel en rood.

Het oude zilver wordt tentoongesteld.
De oude boeken worden opgeslagen;
een beeld van hoe het was in vroeger dagen,
zoals 't in de annalen staat vermeld.

Ze komen uit het hele land vandaan.
Gebouw en inventaris wordt bekeken
door duidelijke kenners en door leken.
En kerkverschil blijkt hier niet te bestaan.

******
Zou, wie op zaterdag de kerk betrad,
op zondag óók zo trouw Gods huis bezoeken,
om daar te horen uit de oude Boeken,
waar  't Levend Woord naar waarde wordt geschat?

Of lopen we wél graag de kerken af,
maar zijn we wars van God, heel diep van binnen?
Toch wil Hij graag dat we opnieuw beginnen:
De weg met Jezus, die Zijn leven gaf!